יש ____ ארץ נהדרת.

הפיתות ____ להיות מלאות בכדורי פלאפל.

בחרו את המשפט הנכון:

____ אתה לומד לדבר עברית?

צילי וגילי ____ כאשר הן נפגשו במרכז תל אביב.

בחרו את המשפט הנכון:

פגשתי את הרצל ברחוב ופטפטתי ____.

בדגל ישראל יש מגן דוד ושני פסים ____.

בחרו את המשפט הנכון:

אם ____ ממני עזרה, אעזור ____ בשמחה רבה.

Your ability to understand and speak Hebrew is very basic. We recommend one of our yearly programs for you.
You have a basis in Hebrew that we can progress from. We will be more than glad to put together a tailor-made program for you that allows you to improve.
You can have a basic conversation in Hebrew. In order to help you feel more confident, we recommend that you look into one of our programs.